Linjalhjelpelinjer

Linjalhjelpelinjer (eller bare «hjelpelinjer») er hjelpelinjer du kan plassere manuelt, og de skrives ikke ut. Du oppretter linjalhjelpelinjer ved å dra dem ut fra de horisontale og vertikale linjalene (Vis > Linjaler). Du kan opprette linjalhjelpelinjer på sidemaler og på enkeltsider i en layout.

  • Når du skal opprette en horisontal linjalhjelpelinje, klikker du på topplinjalen. Når pekeren QuarkXpress icon vertical resize handle Linjalhjelpelinjer vises, drar du linjalhjelpelinjen på plass på siden. Når du skal dra ut en vertikal linjalhjelpelinje, klikker du på den vertikale linjalen og drar hjelpelinjen for linjal inn på siden når pekeren QuarkXpress icon horizontal resize handle Linjalhjelpelinjer vises. Hvis kontrolltavlepaletten er åpen når du drar en linjalhjelpelinje, er hjelpelinjens posisjon angitt i X-feltet (for vertikale hjelpelinjer) eller Y-feltet (for horisontale hjelpelinjer).
  • Hvis du oppretter en horisontal linjalhjelpelinje og slipper opp museknappen når den er plassert over pastebordet, vil linjalhjelpelinjen strekke seg over pastebordet og alle sidene i oppslaget. Hvis du slipper opp museknappen når den horisontale linjalhjelpelinjen er plassert over en dokumentside, vil den bare vises på denne siden.
  • Hvis du skal flytte en linjalhjelpelinje, klikker du på den og drar den til et annet sted når hjelpelinjepekeren vises. Du kan også dobbeltklikke linjalhjelpelinjen med det merkede objektverktøyet og angi en ny plassering i dialogboksen Guide Manager Pro.
  • Hvis du vil fjerne en linjalhjelpelinje, drar du den av siden.
  • Hvis du skal fjerne alle linjalhjelpelinjer fra en side, ruller du til en del av siden vises, og holder deretter Tilvalg/Alt nede og drar hjelpelinjen tilbake på linjalen.
  • Hvis du skal fjerne alle linjalhjelpelinjer fra pastebordet til et oppslag, ruller du til en del av pastebordet vises, holder deretter Tilvalg/Alt nede og klikker et område av linjalen.

Se også “Guide Manager Pro“.

Overordnet emne: Arbeide med hjelpelinjer

Linjalhjelpelinjer