Spalte- og marghjelpelinjer

Spalte- og marghjelpelinjer viser hvor en sides utvendige marger er, og hvor eventuelle spalter skal plasseres.

QuarkXPress plasserer automatisk hjelpelinjer for spalter og marger i alle nye utskriftslayouter. Du angir plasseringen av disse i feltene Hjelpelinjer for spalter og Hjelpelinjer for marger i dialogboksen Nytt prosjekt (Arkiv/Fil > Nytt > Prosjekt) eller i dialogboksen Ny layout (Layout > Ny).

Når en sidemal vises i prosjektvinduet, kan du endre plasseringen av hjelpelinjer for spalter og marger gjennom dialogboksen Hjelpelinjer sidemal (Side > Sidemaler for hjelpelinjer og rutenett). Hvis du merker av for Automatisk tekstblokk i dialogboksen Nytt prosjekt (Arkiv/Fil > Nytt > Prosjekt) eller Ny layout (Layout > Ny), vil verdiene du oppgir i området Hjelpelinjer marger definere størrelsen på og plasseringen av den automatiske tekstblokken.

Du finner informasjon om oppretting av spalte- og marghjelpelinjer under “Konfigurere en sidemal for rutenett“.

Se også “Guide Manager Pro” for mer informasjon.

Overordnet emne: Arbeide med hjelpelinjer

Spalte- og marghjelpelinjer