Arbeide med layouter

Det er enkelt å navigere mellom layouter, legge til, duplisere og slette layouter.

Du navigerer mellom layouter ved hjelp av tabulatorene øverst i prosjektvinduet.

Hvis du vil legge til en layout i det aktive prosjektet, velger du Layout > Ny eller klikker en layoutflik og velger Ny på den aktuelle kontekstmenyen.

Hvis du vil duplisere en layout, viser du layouten du vil duplisere og velger deretter Layout > Dupliser eller velger Dupliserpå kontekstmenyen på fliken Layout.

Hvis du vil endre egenskapene til en layout, viser du layouten og velger deretter Layout > Layoutinnstillinger eller velger Layoutinnstillinger på kontekstmenyen på fliken Layout. Dialogboksen Layoutinnstillinger vises.

Hvis du vil slette en layout, viser du layouten og velger deretter Layout > Slett eller velger Slett på kontekstmenyen på fliken Layout.

Når du bruker følgende kommandoer, blir bare den aktive layouten tatt med i den resulterende utskriften:

  • Arkiv/Fil > Eksporter > PDF
  • Arkiv/Fil > Eksporter side som EPS
  • Velg Arkiv/Fil > Arkiver for utkjøring/Lagre for utkjøring
  • Arkiv/Fil > Skriv ut
  • Arkiv/Fil > HTML (bare weblayouter)
Merk: Lag brukes på den layouten som er aktiv når du oppretter og redigerer dem.
Merk: Når du utfører en handling på prosjektnivå (Rediger > Angre), legges handlingen til i angreloggen i alle layouter.
Merk: Når du stavekontrollerer (menyen Annet), kontrollerer QuarkXPress bare den aktive layouten.
Merk: Funksjonen Finn/Endre (menyen Rediger) kan bare søke i den aktive layouten.
Overordnet emne: Prosjekter og layouter

Arbeide med layouter