Ressurser på prosjekt- og layoutnivå

Noen ressurser blir definert på prosjektnivå, mens andre blir definert på layoutnivå.


Ressurser på prosjektnivå

Ressurser på prosjektnivå kan brukes i alle layouter i prosjektet, og de er de samme i alle de layoutene der de blir brukt. Ressurser på prosjektnivå omfatter programinnstillinger, tekstmaler, farger, O&J-spesifikasjoner, lister, streker og striper, overlappende menyer (bare i weblayouter), metakoder (bare i weblayouter) og menyer (bare i weblayouter).

Merk: Selv om alle listedefinisjoner du oppretter kan brukes i en hvilken som helst layout i prosjektet, brukes bare den aktive layouten når du bygger listen.

Ressurser på layoutnivå

Ressurser på layoutnivå kan være unike for hver layout i prosjektet. Ressurser på layoutnivå omfatter følgende:

  • Layoutinnstillinger (QuarkXPress/Rediger > Innstillinger > Layout eller Weblayout)
  • Kerningsinnstillinger (Annet > Automatisk kniping) (bare i utskriftslayouter)
  • Kerningsinnstillinger (Annet > Rediger kerningtabell) (bare i utskriftslayouter)
  • Orddelingsunntak (Annet > Orddelingsunntak)
  • Overlappingsinnstillinger (Vindu > Vis overlappingsinfo) (gjelder bare utskriftslayouter)
  • Zoomverdier
Overordnet emne: Arbeide med layouter

Ressurser på prosjekt- og layoutnivå