Arbeide med prosjekter

Velg Arkiv/Fil > Nytt > Prosjekt for å opprette et prosjekt. Dialogboksen Nytt prosjekt vises.

QuarkXpress db new project Arbeide med prosjekter

Dialogboksen Nytt prosjekt for typen utskriftslayout

Hvert QuarkXPress-prosjekt inneholder minst én layout. Når du oppretter et prosjekt, må du angi én standardlayout for filen. Du kan bruke standardnavnet for layout eller angi et nytt navn på layouten i feltet Layoutnavn. Hvis du skal angi typen standardlayout, velger du Skriv ut, Web, eller Interaktiv på rullegardinmenyen Layouttype.

Du finner mer informasjon om weblayouter under «Weblayouter».

Du finner mer informasjon om interaktive layouter under «Interaktive layouter».

Flikene vises som standard, øverst i prosjektvinduet for hver av layoutene i et prosjekt. Merk av for Enkel layout for å hindre at disse flikene vises. (Du kan fremdeles legge til layouter i et prosjekt, men dette vil deaktivere modusen for enkeltlayout).

Merk: Et prosjekt, som er opprettet i én av språkutgavene av QuarkXPress, kan redigeres, skrives ut og lagret i hvilken som helst annen språkutgave av QuarkXPress. Alle tilgjengelige ordbøker for stavekontroll og orddelingsregler blir støttet i alle språkutgavene. Tekst som benytter funksjoner som er spesielle for Øst-Asia (for eksempel rubi-tekst, fontsett og gruppetegn), kan imidlertid ikke redigeres i et språk som ikke tilhører den øst-asiatiske utgaven av QuarkXPress.
Overordnet emne: Prosjekter og layouter

Arbeide med prosjekter