Eksportere layouter og prosjekter

Hvis du skal eksportere én eller flere layouts i det aktive prosjektet, velger du Arkiv/Fil > Eksporter > Layouter som prosjekt. Skriv inn et navn i feltet Arkiver som/Lagre som, og angi et lagringssted.

Hvis du vil eksportere alle layoutene i et prosjekt, merker du av for Marker alt i området Layouter. Merk av enkeltlayouter som skal eksporteres, i dette området.

Velg 7.0 på rullegardinmenyen Versjon for å eksportere merkede layouter som du kan åpne i tidligere versjoner av QuarkXPress.

Overordnet emne: Arbeide med prosjekter

Eksportere layouter og prosjekter