Valg for utskriftslayouter

Med kontrollene i området Side kan du angi sidestørrelsen og -retningen for standardlayouten. Ved å merke av for Dobbeltsidig kan du opprette oppslag, og ved å merke av for Automatisk tekstblokk kan du legge til en tekstblokk på standardtekstmalen for layouten. Med kontrollene for Hjelpelinjer marger kan du innstille standardmarger for layouten, og kontrollene i området Hjelpelinjer spalter gjør det mulig å opprette en side med flere spalter som standard.

Overordnet emne: Arbeide med prosjekter

Valg for utskriftslayouter