Valg for weblayouter

Med kontrollene i området Farger kan du angi standardfargene for sidebakgrunnen og for hyperkoblinger. Med kontrollene i området Layout kan du angi en standard sidebredde og bestemme om sidebredden skal være variabel. Du kan bruke kontrollene for Bakgrunnsbilde til å importere en bildefil som sidebakgrunnen.

QuarkXpress db new project web Valg for weblayouter

Dialogboksen Nytt prosjekt for typen weblayout

Overordnet emne: Arbeide med prosjekter

Valg for weblayouter