Tekst og typografi

Tekst er en vesentlig del av nesten enhver publikasjon. Fordi forskjellige publikasjoner krever forskjellige teksthåndteringsmetoder, kan du med QuarkXPress velge om du vil opprette og redigere tekst direkte i publikasjonene, eller importere tekst fra en rekke populære tekstbehandlingsprogrammer. I tillegg til standardfunksjoner for tekstformatering og redigering, inneholder QuarkXPress funksjoner for å finne og endre tekst eller spesifikasjoner, stavekontroll, egendefinerte ordlister for stavekontroll og et hjelpeprogram for fonter som du kan bruke til å gjøre endringer med tekstformateringen gjennom hele dokumentet.

Typografi er kunsten å få utseendet på teksten til å formidle tonefallet eller meningen i innholdet. I QuarkXPress kan du styre “tonen” i teksten ved å justere alle typografiske aspekter, blant annet fonttype, stil og avstand.

Tekst og typografi