Angi tegnspråk

Du kan angi det språket som skal brukes for orddeling og stavekontroll ved å bruke et tegnspråk på teksten. Med denne funksjonen kan du blande ord fra forskjellige språk i samme avsnitt uten å utløse uriktig orddeling eller flere forekomster av Ukjent ord i Stavekontroll (menyen Annet). I tillegg til å bruke et bestemt språk for tegn, kan du bruke Ingen, slik at ord ikke blir gjenstand for orddeling eller stavekontroll.

Når du skal angi et språk for merkede tegn, kan du gjøre dette via rullegardinmenyen Språk på rullegardinmenyen Tegnspesifikasjoner (Stil > Tegn) eller via fliken Tegnkontrolltavlepaletten.

Overordnet emne: Tekst og typografi

Angi tegnspråk