Arbeide med designrutenett

Funksjonen for designrutenett er en utvidelse av funksjonen for registerlinjer i versjon 7 og tidligere av QuarkXPress og QuarkCopyDesk. Designrutenett gjør det enda lettere for deg å definere rutenett, slik at du kan justere tekst og objekter helt nøyaktig både på side- og tekstblokknivå.

Du finner informasjon om innstillinger relatert til designrutenett under “Innstillinger – Layout – Hjelpelinjer og rutenett“.

Overordnet emne: Tekst og typografi

Arbeide med designrutenett