Arbeide med hengende tegn

Sett med hengende tegn håndterer både tegnsetting med hengende tegn og margjustering. Med funksjonen for margjustering kan du henge tegn delvis utenfor margen for å opprette visuelt jevn tekstjustering langs margen. Hengende tegnsetting gir mulighet til å henge tegnsettingstegn helt utenfor margen, slik at teksten er i flukt med enten en jevn marg i begynnelsen av en tekstlinje (innledende) eller mot en jevn marg i slutten av en tekstlinje (avsluttende). Anførselstegnet i den første eksempelteksten nedenfor henger for eksempel utenfor den innledende margen, slik at det første tegnet i den første tekstlinjen blir jevnt justert med tekstradene under det. Anførselstegnet i den andre eksempelteksten nedenfor henger utenfor den avsluttende margen.

QuarkXpress example hanging character leading W Arbeide med hengende tegn

Det innledende anførselstegnet i denne eksempelteksten er et innledende hengende tegn

QuarkXpress example hanging character trailing W Arbeide med hengende tegn

Det avsluttende anførselstegnet i denne eksempelteksten er et avsluttende hengende tegn

Du kan opprette tilpassede klasser med hengende tegn og sett med hengende tegn, eller du kan bruke standardklassene og -settene som følger med programvaren. En klasse med hengende tegn er en gruppe tegn som alltid skal henge på utsiden av margen eller rykkes inn innenfor margen med den samme prosentverdien. Et sett med hengende tegn er en gruppe med klasser med hengende tegn. Du kan bruke et sett med hengende tegn for å bruke én av flere klasser med hengende tegn på avsnitt.

Via dialogboksen Hengende tegn (Rediger > Hengende tegn kan du vise, opprette, redigere, duplisere og slette sett og klasser med hengende tegn.

QuarkXpress db hanging characters Arbeide med hengende tegn

Dialogboksen Hengende tegn

Et ikon av typenQuarkXpress icon hanging character set Arbeide med hengende tegn står foran sett med hengende tegn. Et ikon av typen QuarkXpress icon hanging character class Arbeide med hengende tegn står foran klasser med hengende tegn.

Hvis du velger et sett med hengende tegn i den midtre ruten av dialogboksen, vil den nedre ruten vise klassene med hengende tegn som tilhører det aktuelle settet. Hvis du velger en klasse i den midtre ruten av dialogboksen, vil den nedre ruten vise settene som den merkede klassen tilhører, og spesifikasjonene til den merkede klassen.

Merk: Hvis du vil sammenligne sett eller klasser med hengende tegn, velger du to klasser eller sett i dialogboksen Hengende tegn og trykker Tilvalg/Alt. Knappen Legg til endres til Sammenlign.
Overordnet emne: Tekst og typografi

Arbeide med hengende tegn