Arbeide med OpenType-fonter

OpenType er et fontformat som kan brukes på tvers av plattformer, og som er utviklet av Adobe og Microsoft. Dette håndterer større tegnsett og glyffer og omfatter ofte blant annet flere brøker, myke ligaturer og gammeldagse tall. Når en OpenType-font brukes på tekst, får du tilgang til alle stilvalgene som er innebygd i den aktuelle fonten, via dialogboksen Tegnspesifikasjoner (Stil > Tegn).

Merk: Ved å lære deg forskjellen mellom tegn og glyffer, kan du få en bedre forståelse av hvordan OpenType-stiler fungerer. Et tegn er et element av et skriftspråk – store og små bokstaver, tall og tegnsettingstegn er alle tegn. En glyffe er i virkeligheten et bilde som representerer et tegn, muligens i ulike former. Et standard 1-tall er for eksempel et tegn, mens et old-style 1-tall er en glyffe. Et annet eksempel er en «f» og en «i», som står ved siden av hverandre, et tegn, mens ligaturen «fi» er en glyffe.
Merk: Et én-til-én-forhold eksisterer ikke alltid mellom tegn og glyffer. I noen tilfeller utgjør tre tegn (som et 1-tall, en skråstrek og et 4-tall) én enkelt brøkglyffe. Ett tegn kan dessuten bli gjengitt med tre mulige glyffer (for eksempel tre forskjellige et-tegnsymboler). Du kan velge enkelttegn for formatering og redigering, uansett hvilke glyffer som er brukt.
Overordnet emne: Tekst og typografi

Arbeide med OpenType-fonter