Arbeide med paletten Glyffer

En glyffe er den minste enheten av en font. Alle store bokstaver består for eksempel av sin egen glyffe. Hvis du vil ha tilgang til alle glyffene i en font – spesielt en OpenType-font som kan omfatte opptil ca 65 000 glyffer – må du vise et fullstendig tegnkart. Et slikt tegnkart får du tilgang til på paletten Glyffer (menyen Vindu), der du kan vise alle glyffene i den merkede fonten, vise halvfete og kursive glyffer, dobbeltklikke en glyffe for å sette den inn i tekst og lagre favorittglyffer for enkel tilgang.

QuarkXpress pal glyphs Arbeide med paletten Glyffer

På paletten Glyffer er det lett å arbeide med store tegnsett og fonter med profesjonell kvalitet.

Når du skal vise glyffene i en font, viser du paletten Glyffer (menyen Vindu) og velger en font på menyen Font øverst i venstre hjørne. De tilgjengelige valgene på paletten Glyffer er følgende:

  • Med knappene Halvfet og Kursiv kan du vise den halvfete og kursive versjonen av glyffen. Hvis den halvfete, kursive eller halvfet-kursive forekomsten av fonten ikke er aktiv på systemet, vil programmet simulere halvfet, kursiv eller halvfet-kursiv på glyffene på samme måte som når du bruker typestilene Halvfet og Kursiv via kontrolltavlepaletten.
  • Foreta et valg på rullegardinmenyen Vis for å vise et undersett av glyffene i fonten.
  • Hvis du vil se eventuelle tilgjengelige valg for en glyffe, klikker du i boksen nederst i høyre hjørne av en glyffecelle.
  • Klikk om nødvendig zoomeverktøyet på paletten for å gjøre glyffene større.
  • Hvis du trenger en glyffes Unicode-kodepunkt – for eksempel til HTML-redigering – kan du peke på glyffen for å vise Unicode-kodepunktet (representert som en heksadesimal).
  • Du kan sette inn en glyffe ved innsettingspunktet ved å dobbeltklikke glyffen på paletten Glyffer.
  • Hvis du ofte bruker spesielle glyffer fra en font, kan du lagre dem som favoritter for rask tilgang. Hvis du vil opprette en favorittliste, klikker du først utvidelsesikonet ved siden av Favorittglyffer på paletten Glyffer (menyen Vindu). Deretter drar du ganske enkelt en glyffe til en tom celle i området Favorittglyffer. Når du skal slette en favoritt, kontroll+klikker/høyreklikker du på glyffen og bruker kontekstmenyen.
Overordnet emne: Tekst og typografi

Arbeide med paletten Glyffer