Arbeide med regler for fonttilordning

Når du åpner et prosjekt, kontrollerer programmet at alle fonter som brukes i teksten, er aktive på systemet. Er de ikke det, vises meldingen Fonter mangler. Du har da muligheten til å erstatte manglende fonter med aktive fonter. Disse erstatningene kan lagres som globale «regler for fonttilordning» som kan brukes automatisk hver gang du åpner et prosjekt.

Når du skal opprette en regel for fonttilordning, åpner du først et prosjekt som bruker en manglende (inaktiv) font. Klikk List fonter for å vise meldingen Fonter mangler. Bruk knappen Erstatt for å velge erstatningsfonter for de fontene som eventuelt mangler, og klikk deretter Arkiver som regel/Lagre som regel. Alle erstatningsfontene som er oppført i meldingen Fonter mangler, blir lagret som regler, selv om bare noen av erstatningsfontene er valgt. Hvis du ombestemmer deg om en erstatningsfont, merker du linjen og klikker Nullstill. Du kan også velge Arkiv/Fil > Tilbake til arkivert/Tilbake til lagret etter at du har åpnet artikkelen. Meldingen Fonter mangler vil da vises på nytt, slik at du kan foreta endringer. (Vær oppmerksom på at endringene gjelder bare for denne artikkelen – ikke for noen regler du nettopp lagret.)

Etter at du har opprettet en regel for fonttilordning ved å klikke Arkiver som regel/Lagre som regel i meldingen Fonter som mangler, lagres regelen i innstillingene for den aktuelle kopien av programmet og blir brukt i alle artikler. Hvis du må endre, slette eller dele regler for fonttilordning, velger du Annet  > Fonttilordning.

I ruten Fonter(QuarkXPress/menyen Rediger > Innstillinger) kan du angi en standard erstatningsfont, og bestemme om meldingenFonter mangler skal vises når du åpner et prosjekt der fonter mangler. Du finner mer informasjon under «Innstillinger – Program – Fonter».

Overordnet emne: Tekst og typografi

Arbeide med regler for fonttilordning