Arbeide med tekstbaner

En tekstbane er en linje du kan legge til tekst på. Du kan manipulere hvordan teksten skal følge banen, tekstspesifikasjonene (for eksempel font, farge og størrelse), og form- og stilspesifikasjonene til banen.

Hvis du vil legge til tekst på en linje eller bane, velger du tekstinnholdsverktøyet QuarkXpress tool text content Arbeide med tekstbaner og dobbeltklikker linjen eller banen.

Du kan styre hvordan teksten skal følge den merkede tekstbanen ved å vise fliken Tekstbane i dialogboksen Spesifikasjoner (menyen Objekt), og deretter klikke en knapp i området Tekstorientering for å velge hvordan teksten skal følge langs banen. Du kan også foreta et valg på rullegardinmenyen Juster tekst for å bestemme hvilken del av en font som skal brukes til å plassere tegnene på banen.

Overordnet emne: Tekst og typografi

Arbeide med tekstbaner