Arbeide med tekstmaler

En tekstmal er en gruppe avsnittsspesifikasjoner, tegnspesifikasjoner eller begge deler som kan brukes på merkede avsnitt og tegn i ett trinn. Bruk tekstmaler for å endre uformatert tekst til stiler, for eksempel overskrifter, undertitler, bildetekst eller uformatert tekst. Bruk av flere tegn- og avsnittspesifikasjoner samtidig ved hjelp av tekstmaler, reduserer layouttiden og hjelper til å opprettholde typografisk samsvar.

Overordnet emne: Tekst og typografi

Arbeide med tekstmaler