Bruke tekstmaler

Gjør ett av følgende for å bruke en tekstmal på den merkede teksten:

  • Velg navnet på tekstmalen på undermenyen Stil > Tekstmal for avsnitt eller undermenyen Stil > Tekstmal for tegn.
  • Vis paletten Tekstmaler (menyen Vindu) og klikk deretter navnet på tekstmalen på paletten.
  • Bruk eventuelt tastaturkommandoen som står ved siden av tekstmalnavnet på paletten Tekstmaler.

Hvis lokale avsnitts- eller tegnspesifikasjoner finnes i merket tekst, ser du et plusstegn ved siden av tekstmalnavnet på paletten Tekstmaler. Hvis du vil fjerne lokale egenskaper, kan du klikke Ingen tekstmal og velge tekstmalen på nytt, eller Tilvalg/+klikke/Alt+klikke tekstmalnavnet.

Overordnet emne: Arbeide med tekstmaler

Bruke tekstmaler