Legge til tekstmaler

Hvis du skal importere avsnitt- og tegnbaserte tekstmaler fra en annen artikkel eller et annet prosjekt, velger du Arkiv/Fil > Legg til, navigerer til målartikkelen eller målfilen for prosjektet, og viser deretter ruten Tekstmaler og importerer de tekstmalene du vil ha.

Hvis en tekstmal fra kildefilen har samme navn som en tekstmal i målprosjektet, men er definert forskjellig, vil dialogruten Legg til konflikt vises. I denne dialogruten kan du bestemme hvordan slike konflikter skal håndteres.

Overordnet emne: Arbeide med tekstmaler

Legge til tekstmaler