Opprette og redigere tekstmaler for avsnitt

En tekstmal for avsnitt er en navngitt pakke med avsnitt- og tegnspesifikasjoner. Du kan bruke alle formateringsspesifikasjonene til tekstmalen for avsnitt på tekst, ved ganske enkelt å bruke tekstmalen på teksten. I dialogboksen Tekstmaler (Rediger > Tekstmaler) kan du opprette, redigere, duplisere eller slette tekstmaler for avsnitt.

QuarkXpress db style sheets Opprette og redigere tekstmaler for avsnitt

I dialogboksen Tekstmaler kan du opprette, redigere og slette tekstmaler.

Hvis du vil opprette en tekstmal for avsnitt, velger du Avsnitt på rullegardinmenyen Ny. Dialogboksen Rediger tekstmal for avsnitt åpnes. Bruk kontrollene i denne dialogboksen for å konfigurere spesifikasjonene for den nye tekstmalen.

QuarkXpress db edit paragraph style sheet Opprette og redigere tekstmaler for avsnitt

Konfigurer en tekstmal for avsnitt i dialogboksen Rediger tekstmal for avsnitt .

Konfigurer først kontrollene i kategorien Generelt:

  • Navn: Skriv inn et navn i dette feltet. Programmet kan også bruke standardnavnet «Ny tekstmal».
  • Tastaturkommando: Hvis du vil angi en tastaturkommando for tekstmalen, skriver du inn en i feltet Tastaturkommando. Du kan skrive inn en hvilken som helst kombinasjon av tastene Kommando, Tilvalg, Skift eller Control/Ctrl eller Ctrl+Alt, sammen med en funksjonstast eller 
en tast på det numeriske tastaturet.
  • Hvis du definerer en tastaturkommando for en tekstmal med en tastekombinasjon som også definerer en eksisterende kommando, vil tekstmalkommandoen overstyre den eksisterende kommandoen når tekstinnholdsverktøyet QuarkXpress tool text content Opprette og redigere tekstmaler for avsnitt er valg og en tekstblokk er aktiv.
  • Basert på: Du kan basere spesifikasjonene for en ny tekstmal på en eksisterende tekstmal ved å klikke rullegardinmenyen Basert på og velge en tekstmal i listen. Vær oppmerksom på at hvis du baserer en tekstmal på en eksisterende tekstmal via rullegardinmenyen Basert på i dialogboksen Rediger tekstmal for avsnitt, blir endringer i den opprinnelige tekstmalen automatisk brukt i alle tekstmaler som er basert på denne.
  • Neste tekstmal: Du kan velge en overgang fra en tekstmal for avsnitt til en annen etter at du har angitt et linjeskift, ved å velge en tekstmal for avsnitt på rullegardinmenyen Neste tekstmal.
  • Stil: Du kan forbinde en tekstmal for avsnitt med tekstmalen for avsnitt ved å foreta et valg på rullegardinmenyen Stil i området Tegnspesifikasjoner. Se under «Opprette og redigere tekstmaler for tegn» hvis du skal opprette en tekstmal for tegn.

Gjennom kategoriene Format, Tabulatorer og Streker kan du angi ytterligere spesifikasjonene for tekstmalen for avsnitt. Klikk OK når du er ferdig for å gå tilbake til dialogboksen Tekstmaler. Klikk deretter Arkiver/Lagre for å lagre tekstmalen. Etter at du har lagret en avsnittsbasert tekstmal, oppføres den på undermenyen Tekstmal for avsnitt (menyenStil) og på paletten Tekstmaler.

Merk: Hvis du oppretter en ny tekstmal uten at noen prosjekter er åpne, blir tekstmalen en del av standardlisten med tekstmaler og inkluderes i alle prosjekter du oppretter senere. Hvis du oppretter en tekstmal med et prosjekt åpent, blir tekstmalen bare tatt med på tekstmallisten for det aktive prosjektet.
Merk: Når du skal lage en ny avsnittbasert tekstmal som bygger på formatert tekst, må du først plassere tekstinnsettingspunktet i et avsnitt som inneholder formateringsspesifikasjonene som skal brukes i tekstmalen for avsnitt. Velg Rediger > Tekstmaler for å vise dialogboksen Tekstmaler. Velg Nytt > Avsnitt, og skriv et navn i feltet Navn. Klikk Arkiver/Lagre. Nå kan du bruke den nye tekstmalen på de avsnittene du vil.

Oppdatere tekstmaler for avsnitt

Når du plasserer markøren i et avsnitt med samme lokale formatering, kan du oppdatere en eksisterende tekstmal, slik at den omfatter den lokale formateringen, ved å klikke Oppdater QuarkXpress icon update char style sheet Opprette og redigere tekstmaler for avsnitt Du kan eventuelt også velge Stil > Oppdater tekstmal > Avsnitt.

Hvis du vil oppdatere både tekstmalen for avsnitt og tekstmalen for tegn som brukes i teksten, slik at de gjengir lokal formatering, velger du Stil > Oppdater tekstmal > Begge.

Overordnet emne: Arbeide med tekstmaler

Opprette og redigere tekstmaler for avsnitt