Opprette og redigere tekstmaler for tegn

En tekstmal for tegn er et navngitt sett med tegnspesifikasjoner. Du kan bruke alle formateringsspesifikasjonene til tekstmalen for tegn på tekst, ved ganske enkelt å bruke tekstmalen på teksten. I dialogboksen Tekstmaler (Rediger > Tekstmaler) kan du opprette, redigere, duplisere eller slette tekstmaler for tegn.

Hvis du vil opprette en tekstmal for tegn, velger du Tegn på rullegardinmenyen Ny. Dialogboksen Rediger tekstmal tegn åpnes. Bruk kontrollene i denne dialogboksen for å konfigurere spesifikasjonene for den nye tekstmalen.

QuarkXpress db edit character style sheet Opprette og redigere tekstmaler for tegn

Konfigurer en tekstmal for tegn i dialogboksen Rediger tekstmal for tegn.

Konfigurer først kontrollene på fliken Generelt:

  • Navn: Skriv inn et navn i dette feltet. Programmet kan også bruke standardnavnet «Ny tekstmal».
  • Tastaturkommando: Hvis du vil angi en tastaturkommando for tekstmalen, skriver du inn en i feltet Tastaturkommando. Du kan skrive inn en hvilken som helst kombinasjon av tastene Kommando, Tilvalg, Skift eller Kontroll/Ctrl eller Ctrl+Alt, sammen med en funksjonstast eller 
en tast på det numeriske tastaturet.
  • Basert på: Du kan basere spesifikasjonene for en ny tekstmal på en eksisterende tekstmal ved å velge tekstmalen på rullegardinmenyen Basert på.

Velg deretter tegnspesifikasjoner nederst i dialogboksen Rediger tekstmal for tegn. Klikk OK når du er ferdig for å gå tilbake til dialogboksen Tekstmaler. Klikk deretter Arkiver/Lagre for å lagre tekstmalen. Etter at du har lagret en tegnbasert tekstmal, oppføres den på undermenyen Tekstmal tegn (Stil-menyen) og på paletten Tekstmaler.


Oppdatere tekstmaler for tegn

Når du merker tekst med samme lokale formatering, kan du oppdatere en eksisterende tekstmal, slik at den omfatter den lokale formateringen, ved å klikke Oppdater. Du kan eventuelt også velge Rediger > Oppdater tekstmal > Tegn.

To update both the paragraph style sheet and the character style sheet applied to text so that they reflect local formatting, choose Style > Update Style Sheet > Both.

Overordnet emne: Arbeide med tekstmaler

Opprette og redigere tekstmaler for tegn