Bruke avsnittsspesifikasjoner

Avsnittsspesifikasjoner er formateringsvalg som gjelder for et helt avsnitt. Disse omfatter innstillinger for justering, innrykk, linjeavstand og tabulator. Du kan bruke spesifikasjoner på merkede avsnitt via dialogboksen Avsnittspesifikasjoner (Stil > Format) eller kontrolltavlepaletten.

Du kan kopiere avsnittsformater som er brukt i et avsnitt, til andre avsnitt i samme blokk eller tekstkjede. Kopier avsnittsformater ved å velge avsnittet/-ene du vil endre og trykke på Tilvalg+/Alt+Shift, mens du klikker hvor som helst i avsnittet med formatene du vil kopiere. Tegnspesifikasjonene blir ikke endret når avsnittsformater kopieres på denne måten.

Overordnet emne: Tekst og typografi

Bruke avsnittsspesifikasjoner