Innstille tabulatorer

Du kan velge mellom seks tabulatortyper:

  • Til venstre venstrejusterer teksten ved tabulatoren.
  • Sentrert midtstiller teksten ved tabulatoren.
  • Til høyre høyrejusterer teksten ved tabulatoren.
  • Desimalpunktum justerer teksten rundt et punktum.
  • Komma justerer teksten rundt et komma.
  • Juster rundt justerer tekst rundt det tegnet du angir. Når du velger denne tabulatoren, vises feltet Juster rundt. Velg den eksisterende oppføringen, og angi tegnet du vil justere rundt.
Merk: Hvis du ikke angir tilpassede tabulatorer, angir programmet standard venstrejusterte tabulatorer for hver halve tomme.

Gjør ett av følgende for å bruke tabulatorer i merkede avsnitt:

  • Bruk kontrollene på fliken Tabulatorer i dialogboksen Avsnittsspesifikasjoner (Stil > Tabulatorer).
  • Bruk kontrollene på fliken Tabulatorerkontrolltavlepaletten. Ved å bruke kontrolltavelpaletten sparer du plass på skjermen, og du vil hele tiden se hvordan virkningene oppdateres etter hvert som du endrer tabulatorinnstillinger. Du kan tra tabulatorikonene til linjalen, eller dra tabulatorikoner direkte inn i teksten. Når du drar tabulatorer til linjalen eller teksten, vises en vertikal linje på skjermen for å hjelpe deg å bestemme hvor du vil plassere tabulatoren.

Innstille tabulatorer