Styre avstand før og etter avsnitt

Med kontrollene Avstand før og Avstand etter kan du angi avstanden før og etter merkede avsnitt.

Gjør ett av følgende for å innstille avstanden før og etter merkede avsnitt:

  • Velg Stil > Formater, angi deretter verdier i feltene Avstand før eller Avstand etter.
  • Bruk kontrollene Avstand før avsnitt og Avstand etter avsnitt på fliken Avsnittsspesifikasjonerkontrolltavlepaletten.

Styre avstand før og etter avsnitt