Styre enkle og løsrevne linjer:

Enkle og løsrevne linjer er to typer typografisk uønskede linjer. Enkle linjer blir definert som når den siste linjen i et avsnitt plasseres øverst i en spalte. En løsreven linje får vi når den første linjen i et avsnitt står nederst i en spalte.

Med funksjonen Hold linjer sammen kan du unngå deling av avsnitt. Et avsnitt som ikke får plass i en spalte eller på en side, blir dermed plassert øverst i neste spalte eller på neste side. Du kan også angi hvor mange linjer som skal beholdes nederst i en spalte eller blokk og øverst i den etterfølgende spalten eller blokken, hvis et avsnitt skal deles. Med funksjonen Lås til neste avsnittkan du holde et avsnitt sammen med det etterfølgende avsnittet. På den måten kan du holde en deloverskrift sammen med avsnittet den tilhører, eller unngå at andre tekstlinjer som logisk hører sammen deles.

Det er vanlig å angi Lås til neste avsnitt for tekstmaler for overskrift og undertitler, og angi Hold linjer sammen (vanligvis med parametrene Start og End) for brødtekstmaler.

Funksjonene Hold linjer sammen og Lås til neste avsnitt kan aktiveres eller deaktiveres for merkede avsnitt ved å velge Stil > Formater for å vise fliken Formater i dialogboksen Avsnittspesifikasjoner, og merk eller opphev merking for Hold linjer sammen og Lås til neste avsnitt.

Styre enkle og løsrevne linjer: