Styre innrykk

Du kan angi innrykk for merkede avsnitt via undermenyen som vises i dialogboksen Avsnittspesifikasjoner når du velger Stil > Justering (Stil > Format) eller via fliken Avsnittspesifikasjoner i kontrolltavlepaletten.

  • Du angir hvor langt et avsnitt skal rykkes inn fra den venstre siden av en blokk eller spalte, ved å oppgi en verdi i feltet Venstre innrykk.
  • Angi en verdi i feltet Første linje for å angi hvor langt den første linjen i et avsnitt skal rykkes inn fra verdien for Venstre innrykk. Vær oppmerksom på at innrykket for Første linje er relativt i forhold til Venstre innrykk i et avsnitt. Hvis du for eksempel angir et Venstre innrykk på 12,7 mm og et innrykk for Første linje på 12,7 mm, vil den første linjen starte 25,4 mm fra tekstblokkens venstre kant.
  • Du angir hvor langt et avsnitt skal rykkes inn fra den høyre siden av en blokk eller spalte, oppgir du en verdi i feltet Høyre innrykk. Klikk OK.
  • Når du skal lage et hengende innrykk, angir du et positivt Venstre og et negativt innrykk for Første linje. Du kan også dra innrykksikonene på spaltelinjalen. Eksperimenter med hengende innrykk ved hjelp av Utfør-knappen på fliken Format i dialogboksen Avsnittspesifikasjoner (Stil > Format).

Foruten å angi hengende innrykk som en avsnittsspesifikasjon, kan du angi et spesialtegn som tvinger fram innrykk av alle tekstlinjene fra dette punktet til neste avsnittsskift. Trykk Kommando+\ (Mac OS) eller Ctrl+\ (Windows) for å angi et spesielt innrykkstegn. (Innrykkstegnet er et usynlig tegn. Du kan vise usynlige tegn ved å velge Vis > Vis usynlige (Kommano+I/Ctrl+I).

Både justering og innrykk måles fra innstillingen Blokkmarg som er angitt på fliken Tekst i dialogboksen Spesifikasjoner (Objekt-menyen). Verdien som er angitt for Blokkmarg har innvirkning på de fire sidene i en tekstblokk, men ikke de indre spaltene.

Styre innrykk