Styre justering

Du kan velge mellom følgende fem avsnittsjusteringer: Venstrejustert, Senterert, Høyrejustert, Rette marger og Tvungen justering. Valget Tvungen justering justerer alle linjer mellom de venstre og høyre innrykkene, på samme måte som valgetRette marger, men justerer også den siste linjen (hvis det er en retur i slutten av avsnittet).

Gjør ett av følgende for å innstille justeringen av merket tekst:

 • Velg Stil > Justering og velg en justeringsmåte på undermenyen.
 • Klikk et justeringsikon på fliken Klassisk eller Avsnittsspesifikasjonerkontrolltavlepaletten.
 • Bruk én av tastaturkommandoene nedenfor:

Mac OS

 • Til venstre QuarkXpress btn measurements left Styre justering: Kommando+Skift+L
 • Sentrert QuarkXpress btn measurements center Styre justering: Kommando+Skift+C
 • Til høyre QuarkXpress btn measurements right Styre justering: Kommando+Skift+R
 • Rette marger QuarkXpress btn measurements justified Styre justering: Kommando+Skift+J
 • Tvungen justering QuarkXpress btn measurements forced Styre justering: Kommando+Tilvalg+J

Windows

 • Til venstre QuarkXpress btn measurements left Styre justering: Ctrl+Skift+L
 • Sentrert QuarkXpress btn measurements center Styre justering: Ctrl+Skift+C
 • Til høyre QuarkXpress btn measurements right Styre justering: Ctrl+Skift+R
 • Rette marger QuarkXpress btn measurements justified Styre justering: Ctrl+Skift+J
 • Tvungen justering QuarkXpress btn measurements forced Styre justering: Ctrl+Alt+Skift+J

Styre justering