Bruke forankrede blokker

Du kan lime blokker og linjer i alle fasonger, inn i tekst, slik at de fungerer som tegn og følger tekstflyten. Dette er spesielt nyttig ved endringer i tekstflyten, fordi teksttilknyttede objekter omformateres akkurat som de andre tegnene i teksten. Hvis objektene ikke er forankret til teksten, og tekstflyten blir omformatert, blir de feilplassert og kan overlappe teksten.

Overordnet emne: Tekst og typografi

Bruke forankrede blokker