Bruke tegnspesifikasjoner

QuarkXPress gir mulighet til å beholde nøyaktig kontroll over tekstformatering tegn for tegn.

Overordnet emne: Tekst og typografi

Bruke tegnspesifikasjoner