Bruke en font

Gjør ett av følgende for å bruke en font i den merkede teksten:

  • Velg Stil > Font, og velg en font på undermenyen.
  • Vis dialogboksen Tegnspesifikasjoner (Stil > Tegn), og velg en font på menyen Font.
  • Velg en font på rullegardinmenyen Font på fliken Klassisk eller Tegnspesifikasjonerkontrolltavlepaletten.
  • Trykk Kommando+Tilvalg+Skift+M/Ctrl+Alt+Skift+M for å hoppe direkte til fontfeltet i kontrolltavlepaletten, skriv inn de første tegnene av fontnavnet til det blir gjenkjent og trykk deretter på Retur/Enter.

De fontene som nylig er brukt, vises øverst i fontlisten.

Merk: Hvis du vil vise forhåndsvisninger på fontmenyer, merker du av for Vis på fontmeny i ruten Fonter i dialogboksen Innstillinger(QuarkXPress menyen Rediger). Trykk på Skift for å overstyre denne innstillingen midlertidig.
Overordnet emne: Bruke tegnspesifikasjoner

Bruke en font