Bruke farger, raster og absorbsjon

Gjør ett av følgende for å bruke farger, raster og absorbsjon på merket tekst:

  • Foreta valg på undermenyene Stil > Farge, Stil > Raster og Stil > Absorbsjon.
  • Vis paletten Farger (Vindu > Vis farger), klikk en farge og velg eller skriv inn verdier for Raster og Absorbsjon.
  • Bruk kontrollene for farge, raster og absorbsjon på fliken Klassisk eller Tegnspesifikasjonerkontrolltavlepaletten.
Overordnet emne: Bruke tegnspesifikasjoner

Bruke farger, raster og absorbsjon