Bruke grunnlinjeforskyvning

Du kan plassere tegn over eller under grunnlinjen uten at det får innvirkning på avstanden mellom avsnitt. Positive og negative verdier henholdsvis hever og senker teksten. Gjør ett av følgende for å bruke grunnlinjeforskyvning på merket tekst:

  • Velg Stil > Grunnlinjeforskyvning, angi en verdi i feltet Grunnlinjeforskyvning og klikk deretter OK.
  • Bruk én av tastaturkommandoene nedenfor:

Mac OS

  • Ned 1 punkt: Kommando+Tilvalg+Skift+-
  • Opp 1 punkt: Kommando+Tilvalg++

Windows

  • Ned 1 punkt: Ctrl+Alt+Skift+9
  • Opp 1 punkt: Ctrl+Alt+Shift+0
Overordnet emne: Bruke tegnspesifikasjoner

Bruke grunnlinjeforskyvning