Bruke skriftstiler

Gjør ett av følgende for å bruke en skriftstil i den merkede teksten:

  • Velg Stil > Stil, og velg en stil på undermenyen.
  • Velg Stil > Tegn og merk av i boksene i området Skriftstil.
  • Velg en skriftstil på rullegardinmenyen Tekststilerkontrolltavlepaletten. Bruk halvfete og kursive skriftstiler ved hjelp av ikonene til venstre for rullegardinmenyen Tekststiler. Hvis du vil fjerne alle stiler fra den merkede teksten, velger du Fjern alle stiler på rullegardinmenyen Tekststiler

Innebygde fonter er bestemte fontstiler som er innebygd i fontfamilier, for eksempel «Times New Roman MT Std Bd» i fontfamilien «Times New Roman MT Std».

Simulerte fonter er normale innebygde fonter som er endret for å simulere fet, kursiv eller fet kursiv skrift. Når en fontfamilie ikke omfatter en fet eller kursiv variasjon som en egen innebygd font, kan du bruke de fete og kursive stilene, slik at operativsystemet utfører en transformering for å opprette en fet eller kursiv gjengivelse av fonten. Resultatet er en simulert font.

Når du endrer fet skrift til en normal font, prøver programmet først å finne en reell fet versjon av fonten, og hvis en slik font ikke finnes, vil det opprette en simulert fet versjon av fonten.

Advarselikoner angir simulerte fonter i en layout, fordi disse kan forårsake utskriftsproblemer. Simulerte fonter vises med et advarselikon på kontrolltavlepaletten, glyffepaletten, i dialogboksen Tegnspesifikasjoner, undermenyen Stil > Stil, dialogboksen Rediger tekstmal for tegn, området Endre til på palettenFinn/Endre, Fonter i dialogboksen Ressurser i bruk (menyen Annet), dialogboksen Erstatt font som er tilgjengelig via dialogboksen Ressurser i bruk og fliken Tegnspesifikasjoner i dialogboksen Rubi.

Overordnet emne: Bruke tegnspesifikasjoner

Bruke skriftstiler