Horisontal og vertikal skalering

Gjør ett av følgende for å bruke horisontal eller vertikal skalering på den merkede teksten:

  • Velg Stil > Horisontal/Vertikal skalering, velg Horisontal eller Vertikal på rullegardinmenyen Skalering, angi en verdi i feltet og klikk deretter OK.
  • Bruk én av tastaturkommandoene nedenfor: Hvis du merker et tekstområde der både horisontal og vertikal skalering er brukt, vil tastaturkommandoene øke eller redusere tekststørrelsen i henhold til dette.
Merk: Du kan ikke skalere horisontalt og vertikalt samtidig.

Mac OS

  • Komprimer 5 %: Kommando+[
  • Utvid 5 %: Kommando+]
  • Komprimer 1%: Kommando+Tilvalg+[
  • Utvid 1 %: Kommando+Tilvalg+]

Windows

  • Komprimer 5 %: Ctrl+[
  • Utvid 5 %: Ctrl+]
  • Komprimer 1 %: Ctrl+Alt+[
  • Utvid 1%: Ctrl+Alt+]
Overordnet emne: Bruke tegnspesifikasjoner

Horisontal og vertikal skalering