Velge fontstørrelse

Du kan bruke fontstørrelser fra 2 til 3456 punkter. Gjør ett av følgende for å bruke en størrelse i den merkede teksten:

 • Velg Stil > Størrelse, og velg en punktstørrelse på undermenyen.
 • Klikk på pilen ved siden av den gjeldende fontstørrelsen for å vise en liste med punkstørrelser. Velg deretter en størrelse i listen eller angi en ny punktstørrelse.
 • Bruk én av tastaturkommandoene nedenfor:

Mac OS

 • Øke med 1 pt: Kommando+Tilvalg+Skift+>
 • Redusere med 1 pt: Kommando+Tilvalg+Skift+<
 • Øke med forhåndsinnstilt verdi: Kommando+Skift+>
 • Redusere med forhåndsinnstilt verdi: Kommando+Skift+<

Windows

 • Øke med 1 pt: Ctrl+Alt+Skift+>
 • Redusere med 1 pt: Ctrl+Alt+Skift+<
 • Øke med forhåndsinnstilt verdi: Ctrl+Skift+>
 • Redusere med forhåndsinnstilt verdi: Ctrl+Skift+<
Overordnet emne: Bruke tegnspesifikasjoner

Velge fontstørrelse