Finne og endre tekst

I dialogboksen Finn/Endre (menyen Rediger) kan du utføre standardoperasjoner for å finne og endre tekst. Via denne paletten kan du også gjøre følgende:

  • Finne og endre med jokertegn: Kommando+Skift+?/Ctrl+Skift+?
  • Finne og endre tekstformatering, inkludert tekstmal, font, størrelse, farge skriftstil (inkludert OpenType-stiler)
  • Begrense finn/erstatt-operasjoner til en enkeltartikkel, eller en hel layout
  • Finne og endre basert på tegnspråk (se under «Bruke et tegnspråk»)
  • Finne og endre ligaturer
  • Finn og endre usynlige tegn (se Veiledning for tastaturkommandoer)

Du kan trykke Tilvalg/Alt for å endre knappen Finn neste til Finn første. Hvis du vil finne og endre basert på formateringsspesifikasjoner, fjerner du merkingen ved Ignorer skrift.

QuarkXpress db find change Finne og endre tekst

I dialogboksen Finn/Endre kan du finne og endre tekst. Hvis du vil finne og endre basert på formateringsspesifikasjoner, fjerner du merkingen ved Ignorer skrift.

Overordnet emne: Tekst og typografi

Finne og endre tekst