Importere og eksportere tekst

Gjør ett av følgende for å importere tekst:

  • Merk tekstinnholdsverktøyet QuarkXpress tool text content Importere og eksportere tekst, plasser tekstinnsettingsmerket der du vil sette inn teksten, og velg deretter Arkiv/Fil > Importer. Merk av for Konverter anførselstegn for å konvertere doble bindestreker til lange bindestreker, og konvertere merkene for fot og tommer til typografiske anførselstegn og anførselstegn. Merk av for Inkluder tekstmaler for å importere tekstmaler fra en Microsoft Word- eller WordPerfect-fil, eller konvertere «XPress Tags» til formatert tekst.
  • Dra en tekstfil fra filsystemet på en tekstblokk.
  • Dra tekst fra et annet program til en tekstblokk.
  • Trykk Kommando/Ctrl og dra en tekstfil fra filsystemet over på en bildeblokk eller en blokk uten innhold.
  • Trykk Kommando/Ctrl og dra tekst fra et annet program over på en bildeblokk eller en blokk uten innhold.

Hvis du drar innhold over på en blokk som allerede inneholder tekst eller et bilde, oppretter QuarkXPress en ny blokk for innholdet som ble dradd. Hvis du heller vil erstatte innholdet i blokken, trykker du Kommando/Ctrl mens du drar innholdet til blokken. Trykk Tilvalg/Alt mens du drar, slik at du alltid lager en ny blokk for innhold som blir dradd inn.

Hvis ikke all den importerte teksten får plass i tekstblokken, vises overflytsymbolet. Hvis Aut. tillegg av sider (QuarkXPress/Rediger > Innstillinger > Innstillinger > rutenGenerelt) er aktivert, settes det inn så mange sider (når du importerer tekst i en automatisk tekstblokk) som er nødvendig for å få plass til teksten.

Eksporter teksten ved å plassere tekstinnsettingsmerket i en tekstblokk (hvis du vil lagre all teksten i denne blokken), eller velge teksten du vil eksportere. Velg deretter Arkiv/Fil > Arkiver/Lagre tekst, foreta et valg på hurtigmenyen Formatter, skriv inn et navn, velg en plassering, og klikk Arkiver/Lagre.

Overordnet emne: Tekst og typografi

Importere og eksportere tekst