Filtre for import/eksport

Med XTensions-programvare kan du importere og eksportere tekst i en rekke formater, inkludert dem som er beskrevet i denne delen.


Word 6–2000-filter

Med Word 6–2000-filteret kan du importere eller eksportere dokumenter fra eller til formatene Microsoft Word 97/98/2000 (Word 8).

Merk: Fjern merkingen for Tillat hurtiglagring for å unngå problemer ved import (på fliken Lagre i dialogboksen Alternativer) i Microsoft Word, eller bruk kommandoen Lagre som for å lage en kopi av Word-filen som skal importeres.

WordPerfect filter

Med WordPerfect Filter kan dokumenter importeres fra WordPerfect 3.0 og 3.1 (Mac OS) og WordPerfect 5.x og 6.x (Windows). Du kan også lagre tekst i WordPerfect 6.0-format med WordPerfect-filteret.

Merk: WordPerfect 3.1 for Mac OS kan lese WordPerfect 6.0 for Windows-dokumenter, og derfor finnes det ikke eksportvalg for WordPerfect 3.1 i Mac OS.

Filtre for import/eksport