Importere og eksportere tekst med Unicode-valg

Du kan angi en kodingstype når du importerer og eksporterer tekst. Kodingstypen angir byte-sekvensen som brukes til å representere hver enkelt glyffe i teksten. Når du arbeider med internasjonal tekst eller HTML-tekst, kan du velge den aktuelle kodingen for å konvertere alle tegnene i filen til Unicode. Valgene fungerer på følgende måte:

  • Dialogboksen Importer tekst inneholder en rullegardinmeny kalt Koding når vanlig tekst- eller «XPress Tags»-tekstfiler er merket. Programvaren forsøker å bestemme kodingen av de merkede tekstfilene og bruke en passende kodingstype. Du kan imidlertid foreta et annet valg for tekst.
  • Dialogboksen Arkiver tekst/Lagre tekst inneholder en rullegardinmeny kalt Koding når du ekporterer tekst i vanlig tekst- eller «XPress Tags»-format.
  • Valget Konverter anførselstegn fortsetter å konvertere rette anførselstegn til typografiske anførselstegn, og doble bindestreker til lange tankestreker.
Overordnet emne: Tekst og typografi

Importere og eksportere tekst med Unicode-valg