Konvertere tekst til blokker

Hvis du skal konvertere det merkede tegnet eller de merkede tegnene til en Bézier-bildeblokk, foretar du et valg på undermenyen Objekt > Tekst til blokk

Merket tekst kan konverteres til Bézier-bildeblokker uten teksttilknytting ved å velge Objekt > Konverter tekst til blokker > Utilknyttet.

Merket tekst kan konverteres til tilknyttede Bézier-bildeblokker ved å velge Objekt > Konverter tekst til blokker > Tilknyttet.

Hele innholdet av en tekstblokk eller flere tekstblokker kan konverteres til bildeblokker uten teksttilknytting ved å velge Objekt > Konverter tekst til blokker > Konverter hele blokken.

Du finner mer informasjon under «Kort om Bézier-former» og «Bruke blokker knyttet til tekst».

Merk: I versjon 8 og nyere av QuarkXPress kan du konvertere mer enn én tekstlinje om gangen til blokker.
Overordnet emne: Tekst og typografi

Konvertere tekst til blokker