Opprette senkede initialer

Senkede initialer er initialer som henger to eller flere linjer nedenfor den første linjen i et avsnitt. Den automatiske funksjonen for senkede initialer forstørrer bokstavene og lar resten av teksten i avsnittet flyte rundt dem automatisk. Initialens skriftsnitt og stil er det samme som for resten av snittet.

Du kan bruke senkede initialer i et merket avsnitt via fliken Format i dialogboksen Avsnittspesifikasjoner og merke av for Initialer. Skriv inn en verdi mellom 1 og 127 i feltet Antall tegn for å angi hvor mange tegn som skal utgjøre den senkede initialen. Angi hvor mange linjer som den senkede initialen skal strekke seg over, ved å skrive et tall mellom 2 og 16 i feltet Antall linjer.

QuarkXpress example drop cap Opprette senkede initialer

Senkede initialer er en fin måte å fremheve teksten visuelt.

Merk: Størrelsen på senkede initialer måles i prosent istedenfor punkter. I utgangspunktet er størrelsen på en senket initial 100 %.
Merk: Du kan også opprette senkede initialer via fliken Avsnittspesifikasjonerkontrolltavlepaletten.
Overordnet emne: Tekst og typografi

Opprette senkede initialer