Angi blokkmarg

Med blokkmarg menes margen mellom teksten og innsiden av tekstblokken. Bruk kontrollene for blokkmarg når du skal angi blokkmargen for en aktiv tekstblokk (Objekt > Spesifikasjoner > kategorien Tekst i området > Blokkmarg). Angi lik marg på alle de fire sidene ved å unngå å merke av for Flere innrykk. Angi en tallverdi i feltet Alle kanter. Angi ulike blokkmarger for de fire sidene ved å merke av for Flere innrykk og angi tallverdier i feltene Over, Til venstre, Under og Til høyre.

Angi blokkmarg