Bruke registerlinjer

QuarkXPress-versjon 7.0 og tidligere, inkluderer en funksjon kalt Registerlinjer. Registerlinjene var en serie med usynlige horisontale linjer med like mellomrom, som gikk fra toppen til bunnen av hver side. Ved å låse avsnitt til registerlinjene, kan du justere grunnlinjer fra spalte til spalte og fra blokk til blokk, på en side eller på tvers av oppslag.

I QuarkXPress 8.0 er funksjonen Registerlinjer blitt erstattet med funksjonen Designrutenett. Du finner mer informasjon under «Arbeide med designrutenett».

Bruke registerlinjer