Justere tekst vertikalt

Det er fire valg for vertikal plassering av tekstlinjer i tekstblokker:

  • Over: I tekstblokker der teksten er justert i overkant, plasseres overkanten på den første linjen som angitt i området Første grunnlinje.
  • Sentrert: I tekstblokker med sentrert justering blir tekstlinjene sentrert mellom overlengden til Første grunnlinje og underkanten av tekstblokken.
  • Nederst: I tekstblokker der teksten er justert i underkant, plasseres den siste linjen nederst i blokken.
  • Rette marger: I tekstblokker med rette marger plasseres den første tekstlinjen som angitt i området Første grunnlinje, den siste linjen plasseres på blokkmargen nederst i blokken, og de gjenstående tekstlinjene justeres jevnt mellom dem. Når du justerer tekst vertikalt, kan du angi den maksimale vertikale avstanden mellom avsnitt.

Velg ett av følgende valg på rullegardinmenyen Type (fliken Objekt > Spesifikasjoner > Tekst i området Vertikal justering) hvis du vil bruke disse valgene. I feltet Maks. mell. avs. (som bare er tilgjengelig når du har valgt Rette marger på rullegardinmenyen Type), kan du angi hvor stort mellomrommet skal være mellom vertikalt justerte avsnitt.

Merk: Justeringsvalgene Sentrert, Under og Rette marger skal bare brukes med firkantede tekstområder, og kan bli forstyrret av objekter som plasseres i teksten.

Justere tekst vertikalt