Redigere tekst

Du kan du skrive inn og importere tekst inn i aktive tekstblokker med tekstinnholdsverktøyet QuarkXpress tool text content Redigere tekst. Tegn skrives inn ved tekstinnsettingspunktet, som angis med den blinkende streken. En artikkel er all teksten i en tekstblokk. Hvis en serie med blokker er koblet sammen, er all teksten i alle blokkene én enkelt artikkel.

Du kan merke tekst ved å klikke flere ganger med musen. Et dobbeltklikk merker ordet som inneholder tekstinnsettingspunktet, et trippelklikk merker linjen med tekstinnsettingspunktet, fire klikk merker hele gjeldende avsnitt og fem klikk merker hele artikkelen.

Når du dobbeltklikker for å merke et ord og klipper det ut eller kopierer det, registrerer programmet konteksten og legger til eller fjerner mellomrom etter behov når du limer inn ordet på sin nye plass. Denne funksjonaliteten kalles Smart Space. Hvis du vil ta med det nærmeste skilletegnet når du merker et ord, dobbeltklikker du mellom ordet og det tilstøtende skilletegnet.

Overordnet emne: Tekst og typografi

Redigere tekst