Sette inn spesialtegn

Det er alle slags spesialtegn for typografiske formål og formateringsformål. Disse spesialtegnene kan du skrive inn med tastaturkommandoer eller velge dem på Annet > undermenyen Sett inn tegn Hvert tegn vises forskjellig når usynlige tegn vises (Vis  > Vis usynlige).

Overordnet emne: Tekst og typografi

Sette inn spesialtegn