Stavekontroll

Hvis du vil bruke stavekontroll, foretar du et valg på undermenyen Annet > Stavekontroll Paletten Stavekontroll vises:

QuarkXpress pal check spelling Stavekontroll

Paletten Stavekontroll

Bruk et valg på rullegardinmenyen Sjekk for å endre definisjonen for stavekontroll. Valgene er Ord, Utvalg, Artikkelslutt, Artikkel eller Layout. Velger du Layout, hopper stavekontroll over sidemalobjekter som brukes, og sjekker deretter sidemalen(e) etter at alle layoutsidene er stavekontrollert. Merk av for Søk i låst innhold for å stavekontrollere i låste tekstblokker. Stavekontroll starter alltid fra tekstinnsettingsmerket.

Klikk Start for å starte en stavekontroll. Skift+klikk Start for å starte stavekontroll fra begynnelsen av den aktive artikkelen.

Når du skal endre et feilstavet ord, skriver du riktig staving i feltet Endre til eller velger det riktige ordet i listen og klikker deretter Erstatt. Klikk Erstatt alle for å erstatte alle forekomster av det feilstavede ordet.

Klikk Foreslå for å finne forslag til ordet i feltet Erstatt alle.

Klikk Ignorer for å hoppe over det merkede ordet.

Hvis du vil legge til ordet i feltet Endre til i en tilleggsordliste, klikker du Legg til. Hvis ingen tilleggsordlister er åpne, kan du velge eller opprette én etter at du har klikket Legg til. Hvis du vil legge til alle ukjente ord i en åpen tilleggsordliste, trykker du Tilvalg+Skift/Alt+Skift og klikker Legg til alle.

Klikk Fullført for å lukke paletten Stavekontroll.

Merk: Du kan klikke utenfor paletten Stavekontroll og gå tilbake til paletten for å starte en stavekontroll på nytt.
Merk: Hvis du vil angre endringene fra paletten Stavekontroll, velger du Rediger > Angre Endre tekst.
Merk: Klikk Innstillinger for å starte en stavekontroll. Du finner mer informasjon under «Innstillinger – Program – Stavekontroll».
Overordnet emne: Tekst og typografi

Stavekontroll