Tilleggsordlister

Lag en tilleggsordliste og legg til ord i denne for å unngå at ord blir flagget av stavekontrollen. Du lager en tilleggsordliste ved å velge Annet > Tilleggsordliste, angir et navn og klikker deretter Ny. Når du skal legge til ord i en tilleggsordliste, velger du Annet > Rediger tilleggsordliste.

Du kan bare ha én ordliste åpen om gangen for bruk med en artikkel. En tilleggsordliste er knyttet til en artikkel til du klikker Lukk i dialogboksen Tilleggsordliste eller til du åpner en annen tilleggsordliste.

Tilleggsordlister lagres som separate filer på harddisken. Banen til en artikkels tilleggsordliste blir lagret med prosjektet, så hvis du flytter en åpen tilleggsordliste til en annen mappe eller et annet volum, kan ikke programmet finne den.

Når du skal opprette eller åpne en tilleggsordliste uten å lukke paletten Stavekontroll, klikker duLegg til mens ordet du vil beholde er markert.

Hvis du vil legge til alle ukjente ord i en åpen tilleggsordliste, trykker du Tilvalg+Skift/Alt+Skift og klikker Legg til alle.

Overordnet emne: Stavekontroll

Tilleggsordlister