Styre font-bruk

Vis ruten Fonter i dialogboksen Ressurser i bruk (menyen Annet) for å vise og erstatte fonter. I denne ruten vises alle fonter som brukes i det aktive prosjektet. Hvis du vil erstatte alle forekomster av en font, velger du fontens navn, klikker Erstatt og velger en erstatningsfont.

Merk: Hvis en font er oppført på fliken Fonter (Annet > Ressurser i bruk) som [Name of Font] med et negativt tall foran, betyr det at systemet du bruker ikke har denne fonten installert. Når dette skjer kan du installere den nødvendige fonten og åpne dokumentet på nytt, eller du kan bruke kommandoen Ressurser i bruk til å finne forekomster av fonten og erstatte disse med en annen font.
Overordnet emne: Tekst og typografi

Styre font-bruk