Automatisk kerning

Hvis du skal kerne teksten automatisk over en bestemt punktstørrelse, viser du ruten Tegn i dialogboksen Innstillinger(QuarkXPress/ menyen Edit), merker Auto Kern Above, og angir en verdi i feltet.

QuarkXPress benytter informasjon for kerning som er innebygd i fonten (fontenskerningtabell). En kernetabell inneholder en rekke tegnpar – for eksempel «Ta» og en tilhørende kerneverdi for hvert par i tabellen. Du kan ikke endre kerningtabellen til en font, men du kan opprette en tilpasset kerningtabell for hvilken som helst font via dialgoboksen Rediger kerningtabell (menyen Annet). I denne dialogboksen kan du tilpasse både horisontalt (Med retningen) og vertikalt (Mot retningen) mellomrom i kerningparene.

Med QuarkXPress kan du opprette dine egne kerningtabeller.

Overordnet emne: Styre kerning

Automatisk kerning